Meer dan 2000 Musea en Galeries in kaart gebracht!

Cultuurhistorisch Museum Texel

Hogereind 6
  De Waal
T 0222-312951