Meer dan 2000 Musea en Galeries in kaart gebracht!

Disclaimer

Auteursrecht

Het auteursrecht van deze site berust bij kunstopdekaart.nl

Inhoud

Alle informatie op kunstopdekaart.nl is en wordt met de grootste zorg samengesteld en is voortdurend onderhevig aan verandering. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Kunstopdekaart.nl onthoudt zich binnen de wetgeving van elke aansprakelijkheid of garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid, bruikbaarheid, betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op de site en voor de gevolgen van elke actie en/of beslissing die genomen wordt op basis van de geleverde informatie.

Beeldmateriaal

Op het merendeel van de gebruikte afbeeldingen en afgebeelde objecten berust auteursrecht. Voor gebruik van dit beeldmateriaal anders dan raadpleging van de website is toestemming nodig van de maker of diens wettelijk vertegenwoordiger. Onrechtmatig en commercieel gebruik van het beeldmateriaal wordt bestraft.