Meer dan 2000 Musea en Galeries in kaart gebracht!

Het Princessehof Leeuwarden

museum

Grote Kerkstraat 11
8911 DZ  Leeuwarden
T 058 - 294 89 58
F 058 - 294 89 68